Naše domy sú z Fermacellu. Čo je Fermacell?

 

Kvalita

Mimoriadna kvalita fermacellu sa osvedčuje pri suchej výstavbe už roky. Homogénna štruktúra dosák a armovanie vláknami vedú k tomu, že fermacell je veľmi stabilný, znesie extrémne zaťaženie a je univerzálne použiteľný. fermacell je súčasne stavebnou aj protipožiarnou doskou a doskou do vlhkých miestností. To zjednodušuje plánovanie a logistiku u zákazníka a prináša ďalšie výhody z hľadiska času a nákladov. Vysoká miera protipožiarnej ochrany a zvukovej izolácie fermacellových konštrukcií a vysoké mechanické nároky, ktoré je na ne možné klásť, dávajú potrebnú istotu a presviedčajú architektov, projektantov a investorov. Sadrovláknité dosky fermacell môžu byť upevňované sponkami alebo skrutkami až približne 1 cm od hrany bez toho, aby sa odlomili. Vysoká pevnosť sa prejavuje ako jasná prednosť fermacellu aj u stien zaťažených rôznymi bremenami. Závesné skrinky, police, atď. je možné pevne uchytiť aj bez spojenia so spodnou nosnou konštrukciou. Jedna skrutka s dutinovou hmoždinkou v doske fermacell s hrúbkou 12,5 mm unesie zaťaženie 50 kg.

Vlastnosti

Pevnostné vlastnosti fermacellu umožňujú dokonca použitie týchto sadrovláknitých dosák ako nehorľavých nosných materiálov pre dyhy a iné materiály pre povrchovú úpravu. Jedná sa o náročnú alternatívu, ktorej konštrukcia dosahuje okrem vysokej protihlukovej izolácie aj požadovanú bezpečnosť z hľadiska protipožiarnej ochrany. Tieto, pre praktické použitie výhodné konštrukcie stien, stropov a podláh, vedú ku spojeniu s optimálnou technikou spracovania k úspore nákladov. Bezproblémové vytmelenie deliacich škár bez vystužovacej pásky predstavuje úsporu materiálu a času. Použitím škárovacieho lepidla fermacell dochádza k ďalšej úspore práce. Škárovacie lepidlo fermacell lepí a škáruje zároveň. Lepené škáry aj bez ich podloženia neznižujú pevnosť dosák. fermacell je okrem toho už vo výrobnom závode vybavený základovou vrstvou a môže sa preto hneď natierať, tapetovať alebo naň môžu byť lepené obklady. Miestnosti sú rýchlo pripravené na nasťahovanie, celkové prevedenie je hospodárnejšie.


Hospodárnosť, manipulácia, stabilita

Viac istoty a stability, väčšia zvuková izolácia, lepšia ochrana proti požiaru. Triedy požiarnej odolnosti od 30 do 120 minút a hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti až do Rw,R 64 dB. Oblasťou použitia veľkorozmerových dosák fermacell sú predovšetkým montované steny s oceľovou alebo drevenou nosnou konštrukciou v správnych budovách, hoteloch, v obytných a priemyselných stavbách, v nemocniciach, školách, atď. Čo sa týka požiarnej ochrany (ČSN 73 08 51 a ČSN 73 08 56), pevnosti (DIN 4103) a ochrany proti hluku (DIN 4109), montované steny fermacell prekračujú podstatne požiadavky noriem a stavebných predpisov. Tým poskytujú najvyššiu mieru bezpečnosti a súčasne sú hospodárne.

Malé dosky fermacell majú praktický formát 150 x 100 cm s hrúbkou 10 mm. Váha dosky je iba cca 17 kg. Tento jednoducho prepravovateľný formát sa osvedčil predovšetkým pri stropných podhľadoch, pri stavbe podkrovných miestností, pri modernizácii starých budov a na stavbách, kde miestne pomery komplikujú použitie väčších dosák. Problémy nevznikajú ani na úzkych schodiskách. Malými doskami fermacell je možné bez problémov obkladať stropy a šikmé strešné plochy, nepravidelné kúty a medzisteny. Panely a drevené obloženia upevnené na fermacelli majú stabilný, ohňovzdorný a pred prúdením vzduchu chrániaci základ bez potreby dodatočných nosných konštrukcií. S malými doskami fermacell je možné dosiahnuť konštrukcie s hodnotou požiarnej odolnosti od 30 do 120 minút. S malými doskami je možné taktiež hospodárne postaviť deliace steny, pretože formát zodpovedá bežnej výške miestnosti. 1 x zvisle plus 1 x vodorovne = výška 2,50 m.